Natuurlijk-Helen

 

 

 

Wat is HeartMath?

Achtergrond

Onze hedendaagse leefstijl veroorzaakt bij veel mensen een verhoogd stressniveau. De combinatie van psychische druk, te weinig of te eenzijdig bewegen en een ongezond voedingspatroon leidt steeds vaker tot moeheid, allerlei gezondheidsproblemen en een verminderd prestatieniveau.

Overgewicht, hoge bloeddruk, (beginnende) suikerziekte, een verhoogd cholesterol en overvolle agenda's, zijn een grote risicofactor voor toekomstige ziekte en uitval. Door bewust te worden en kleine eenvoudige veranderingen in de leefstijl aan te brengen is veel winst te behalen. Helaas valt het mensen vaak zwaar om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Werkwijze

Ik leer jou meer grip te krijgen op stressvolle situaties, zodat je gericht kunt werken aan een meer gezonde leefstijl. Dit leidt tot een toegenomen welbevinden en functioneren, zowel lichamelijk als psychisch, en heeft ook een preventief effect.De HeartMath methode die ik hierbij inzet is wetenschappelijk bewezen, innovatief, effectief en bovendien ook heel leuk en overal direct toepasbaar!

In de HeartMath-programma’s staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. Door middel van biofeedback op hartritme ervaar je hoe je omgaat met stress en hoe je jezelf in een meer optimale toestand kan brengen. De emWave Pro ® en Inner Balance TM technologie geven direct terugkoppeling over het effect van je emoties op jouw hartritme. Bovendien zijn ze meteen merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Een waardevolle en duurzame investering in positieve gezondheid.

Zorgverzekeraars

Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met de HBO-raad voor alle hogescholen LIVVIT pakket ontwikkeld. Livvit bestaat uit een aantal diensten die preventief ingezet kunnen worden om verzuim te voorkomen, diensten die helpen de gezondheid van medewerkers te bevorderen en diensten die helpen bij het re-integreren van zieke medewerkers. 

Het Heartmath Werken aan Veerkracht Programma is één van die diensten en wordt door het Livvit 100% vergoed op basis van maximaal 1 traject per persoon per jaar.

Vergoedingen zorgverzekeraar voor particulieren

Er is nog geen eenduidig beleid t.a.v. het vergoeden van hartcoherentie. Sommige verzekeraars vergoeden een behandeling volledig, sommigen vergoeden een deel van de behandeling en anderen helaas (nog) niets. Je kunt jouw aanvullende zorgverzekering raadplegen of contact opnemen met je verzekeraar of werkgever om te beoordelen of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Terug naar praktijkinformatie