Natuurlijk-Helen


Mijn naam is Helma Koene (geboren in Schiedam op 26 mei 1961), moeder, oma en partner.In 1996 ben ik afgestudeerd bij de NFPN en sindsdien begeleid ik als natuurgeneeskundig en energetisch therapeut mensen in levensprocessen.Voorheen was ik werkzaam in de ouderenzorg, de gezondheidszorg en de palliatieve zorgverlening (stervensbegeleiding). 

In 2009 heb ik een HBO opleiding natuurgeneeskunde gevolgd en succesvol afgerond. In 2017 ben ik opgeleid tot gecertificeerd HeartMath coach. Daarnaast heb ik verschillende andere cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van mindfulness en blijf ik mij ontwikkelen op allerlei aangrenzende gebieden. Op persoonlijk vlak heb ik intense ervaringen opgedaan, zoals het ervaren van onvoorwaardelijke liefde, de geboorte van kinderen, het begeleiden van ouderen en stervenden en afscheid nemen in de ruimste zin van het woord: afscheid nemen van dierbaren, van gezondheid, van werk en materiële zaken. Afscheid nemen van alles waarin ik veronderstelde dat mijn geluk zou liggen. Deze zeer intense ervaringen brachten mij op de bodem van mijn bestaan en dichter bij mezelf.

Mijn van nature sterk aanwezige intuïtie heeft zich door al mijn doorleefde ervaringen verder verdiept en kenmerkt zich door een groot inlevingsvermogen. Wanneer je jezelf wilt vinden of iemand anders zichzelf wilt laten vinden dien je te luisteren naar je innerlijke stem.

Dit doe je niet met je oren, maar met je hele lijf, je hart en ziel. Daar bevindt zich jouw kompas die jou de juiste weg zal wijzen.

Ik heb over niemand een oordeel, denk niet in kaders of hokjes, maar bezie het leven van binnenuit en rondom in het geheel. Dit levert altijd nieuwe inzichten en perspectieven op.