Natuurlijk-Helen

 

 

 

Coaching

Het doel van coaching is d.m.v. individuele gesprekken het signaal dat op ziekte kan duiden en het patroon dat tot de klacht of de ziekte leidt, voor jou inzichtelijk te maken.

Vaak zijn dingen zo gewoon geworden dat je er niet meer bewust van bent. Met behulp van gesprekken wordt er inzicht verkregen in levenspatronen m.b.t. bijvoorbeeld familie en werk. Daardoor kan je het patroon veranderen. 

Terug naar praktijkinformatie