Natuurlijk-Helen

 

 

 

De behandeling 

 

Het kunnen doorgeven van energie komt voort uit een aangeboren vermogen, een begaafdheid, zoals iemand een begaafdheid voor bv. kunst of muziek kan hebben. Iedereen heeft een zeker vermogen, alleen bij de een is het sterker ontwikkeld dan bij de ander. Net zoals iedereen kan zingen…Er is geen sprake van objectieve kennis zoals bij het leren van de reguliere of andere alternatieve geneeswijze noodzakelijk is. Evenmin is er sprake van een filosofie of een geloof…. 

Wat is het dan wel? 

Alle mensen, dieren en planten hebben een licht uitstraling (aura) die normaal niet zichtbaar is maar die door een bepaalde manier van fotograferen (kirlian fotografie) kan worden aangetoond. Vast staat ook dat levende wezens een elektrische lading hebben waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld een cardiogram of een EEG te maken zoals dat in ziekenhuizen gebeurt. Die lichtstralen (die tijdens een behandeling als warmte gevoeld kunnen worden) en de elektrische lading (die als prikkeling gevoeld kan worden) zijn bij mij in sterke mate aanwezig, waardoor ik het vermogen heb deze helende energie door te geven. Ik hou mijn handen op of boven het lichaam om zo het tekort of teveel aan energie (de oorzaak van de klachten) op te heffen. Ik behandel holistisch, dat wil zeggen dat ik ervan uitga dat het lichaam en de geest van de mens een geheel vormen die elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden.  

Op grond van wetenschappelijk onderzoek met planten en dieren is op overtuigende wijze vastgesteld dat er bij mensen met een sterke licht uitstraling een genezende energie uitgaat die zeker niet op suggestie berust. Bij baby’s, kinderen en dieren die ongevoelig zijn voor de suggestie worden gewoonlijk in korte tijd goede resultaten geboekt. Een verandering of verbetering wordt meestal de eerste keer al ondervonden.  

Tenslotte wil ik er nadrukkelijk op wijzen dat wanneer er door een arts geneesmiddelen voorgeschreven zijn deze uiteraard gewoon gebruikt dienen te worden volgens de aanwijzingen van de arts. Door mij worden geen medicijnen voorgeschreven. Deze behandeling is geen vervanging van de reguliere geneeskunst maar is al voor talloze mensen een mogelijkheid gebleken om lichaam en geest (weer) in balans te brengen!


Wat kan je verwachten na de eerste behandeling?

Een regelmatige verlichting van klachten kan afgewisseld worden met een schijnbare verergering. Wordt niet ongerust, dit is normaal en duidt op een positieve reactie. Er is iets in werking gezet.

Er kunnen na een behandeling zowel lichamelijke als geestelijke reacties optreden omdat lichaam en geest een geheel vormen.

Lichamelijke reacties die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld: 

een ontspannen of slaperig gevoel, vermoeidheid, kou warmte en/of (meer) transpireren.

Geestelijke reacties die kunnen optreden zijn bijvoorbeeld:

een vredig of blij gevoel. wisselende stemmingen en/of emoties, vragen m.b.t. het verleden en de toekomst kunnen naar boven komen.

 

Behalve deze reacties kan het ook voorkomen dat je meer en sterker zal gaan dromen en dat er herinneringen naar boven komen. Ook is het mogelijk dat je niets van de behandeling merkt. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt of dat de behandeling niet aanslaat. Ieder mens is uniek en zo zal ook iedere reactie anders zijn. Het is mogelijk dat je eerst enkele behandelingen nodig hebt voordat je er iets van merkt. Sommige “zaken” kunnen nogal eens diep weggestopt zijn en hebben dan ook even tijd nodig om aan de oppervlakte te kunnen komen. Het is ook nuttig om te weten dat gedurende de behandelingsperiode eventueel oude klachten tijdelijk de kop op kunnen steken.

Graag hoor ik hoe de reacties op de behandeling zijn geweest en zullen we bij iedere volgende behandeling de reacties bespreken. 

Over het algemeen is het zo dat er na een aantal behandelingen zichtbare en of voelbare veranderingen of verbeteringen waar te nemen zijn. Is hier geen sprake van, dan is het verstandig om te kijken naar onderliggende oorzaken en te bespreken of vervolgbehandelingen wel zinvol zijn.

 Over het gebruik van medicijnen het volgende:

Stop nooit zomaar met medicijnen, dit kan ten alle tijden alleen in  overleg met de behandelend huisarts of specialist!
Ik wil wel het een en ander met je bespreken, maar de verantwoording zal altijd bij jezelf en de behandelend arts liggen. 

Klik hier om terug te gaan.

 

 Heb je nog vragen?

 Stuur een mail naar: info@natuurlijk-helen.nl